Hvis du vil se hvad vores cafeteria kan så se deres hjemmeside her www.cafebjerthallen.net

Telefonnummer til René i cafeteriaet 31763616